English

Česká republika (změnit)

MAWIS
www.mawis.euSlužbyProblemReport

ProblemReport – hlášení závad ve městech
Představte si, že jdete po ulici a všimnete si chybějící kanalizační vpusti, narazíte na poškozené dopravní značení nebo nepořádek kolem kontejnerů. Nejjednodušší je problém označit v přívětivé mapové aplikaci, připojit foto z mobilu a problém i s popisem bude automaticky odeslán na příslušný odbor, který má problematiku na starost. Přesně tak funguje ProblemReport.

ProblemReport

Uvědomělá obec nebo město se snaží vždy porozumět potřebám svých občanů. ProblemReport je služba, která přispívá ke zkvalitnění prostředí, ve kterém občané žijí. Upozorněním na problémy a závady může místní samospráva předejít větším škodám na majetku a v některých případech i zraněním. Řešení problémů přispívá k otevřenému a loajálnímu vztahu mezi občanem a místní samosprávou.


Co ProblemReport nabízí?

  • Webové i mobilní rozhraní (Android aplikace dostupná na Google Play, Apple aplikace dostupná na App Store)
  • Zadání typu problému včetně určení přesné polohy v mapě a připojení fotografie
  • Upozornění na stav řešení problému
  • Přístup bez nutnosti registrace
  • Kvalitní mapové podklady pro přesné zadání polohy
  • Výběr z 10 základních typů problémů – ty jsou směřovány na pověřené orgány místní samosprávy (technické služby, vodovody a kanalizace, správce veřejného osvětlení, městská policie atp.)
  • Jednotné místo pro evidenci problémů
  • Statistiky pro vyhodnocení míst např. s častým vandalizmem
  • Řešení v duchu e-Government
banner OPPI

Podnikatelský projekt „Internetové služby MAWIS – vývoj nových a rozvoj stávajících řešení“ je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace. Je zaměřen na tvorbu nových aplikací a rozšíření palety funkcí existujících řešení, jakož i převod systému na vyšší systémovou platformu, která umožní zvýšení provozních parametrů, včetně související implementace.