English

Česká republika (změnit)

MAWIS

Přínos správcům technické infrastruktury

Služba UtilityReport zajišťuje hromadné podání žádosti o vyjádření k existenci sítí správcům technické infrastruktury (TI). Na webových stránkách města je vytvořen odkaz pro vstup do aplikace UtilityReport pro podání žádosti. Žadatel je systematicky veden k vyplnění žádosti.

Jednou z největších výhod aplikace je možnost hromadného vytvoření žádosti více správcům TI najednou v působnosti stavebního úřadu. Žádosti jsou na základě územního určení stavby vytvořeny tak, aby žádný subjekt nebyl opomenut a zároveň tak, aby správci TI nebyli oslovováni nadbytečně.

Co získá správce technické infrastruktury zapojením do projektu UtilityReport?

  • Pasivní ochranu technické infrastruktury

  • Jednotnou evidenci žádostí

  • Úsporu času a nákladů

  • Optimalizaci a sjednocení procesu vystavení vyjádření

  • Redukci manuálně vystavených vyjádření – automatické odbavení vyjádření dle vašich parametrů

  • Jednoznačnou a přesnou lokalizaci – souřadnice obvodu zájmové oblasti žadatele a odpovídající podkladové mapy (katastrální mapa, ortofoto, základní mapa různých měřítek)

  • Bez instalace SW – aplikace je přístupná z běžného internetového prohlížeče

  • Interoperabilitu – možnost zasílání žádostí ve výměnném formátu pro zápis do spisové služby, případně informačního systému správce
  • Vstřícnost k zákazníkům – zapojení do projektu e-UtilityReport přispívá k budování public relations

 

Publikace orientační polohy sítí

Doplňkovou aplikací  služby UtilityReport je zajištění veřejné, nebo neveřejné publikace informací o poloze trasy sítí ve webové mapové aplikaci. Aktuální dokumentace sítí je uložena, vedena a udržována na mapovém serveru MAWIS. Pojmem veřejná publikace se rozumí umožnění nahlížení na dokumentaci sítí široké veřejnosti prostřednictvím internetu. Neveřejná publikace je zabezpečena uživatelským jménem a heslem. Uživatel má možnost nahlížet na dokumentaci sítí na podkladu aktuální katastrální mapy, případně jiného mapového podkladu správce.

 Ukázku orientační polohy sítí společnosti E.ON naleznete zde.


e UtilityReport_vzor_  dosti
Ukázka žádosti vygenerované službou UtilityReport pro společnost E.ON


Chcete se dovědět více, nebo máte zájem o předvedení služby? Kontaktujte nás:

Zde naleznete aktuální seznam měst a seznam správců zapojených do projektu e-UtilityReport.