English

Česká republika (změnit)

MAWIS

Přínos obcím

e UtilityReport_mapov _okno

Služba UtilityReport zajišťuje hromadné podání žádosti o vyjádření k existenci sítí správcům technické infrastruktury (TI). Na webových stránkách města je vytvořen odkaz pro vstup do aplikace UtilityReport pro podání žádosti. Žadatel je systematicky veden k vyplnění žádosti.

Jednou z největších výhod aplikace je možnost hromadného vytvoření žádosti více správcům TI najednou v působnosti stavebního úřadu. Žádosti jsou na základě územního určení stavby vytvořeny tak, aby žádný subjekt nebyl opomenut a zároveň tak, aby správci TI nebyli oslovováni nadbytečně.

 

Co získá obec/město zapojením do projektu UtilityReport?

  • Aktuální a úplný přehled o subjektech technické infrastruktury (TI), které provozují/spravují TI na území působnosti úřadu.
    Ukázka podoby přehledu pro Beroun

  • Minimalizace rizika, že žadatel opomene oslovit subjekt TI.

  • Jednotné místo pro vytvoření žádosti.

  • Moderní řešení v duchu eGovernmentu.

  • Zkvalitnění služeb občanům – žadatel (občan/stavebník) nemusí běhat po úřadech, místo toho vyřídí vše elektronickou cestou během pár minut z pohodlí domova, nebo kaceláře.

 

Chcete se dovědět více, nebo máte zájem o předvedení služby? Kontaktujte nás:
Zde naleznete aktuální seznam měst a seznam správců zapojených do projektu e-UtilityReport.