English

Česká republika (změnit)

MAWIS
www.mawis.euSlužbyUtilityReport

UtilityReport – žádost o vyjádření k existenci technické infrastruktury v ČR

Vstup pro registrované uživatele

Zajistíme pro Vás kompletní vyjádření k inženýrským sítím.

Pro více informací kontaktujte naše zákaznické centrum na e-mail info@mawis.eu.

Vážení uživatelé, služba UtilityReport  je pro celorepublikový přístup od 1. 2. 2016 dostupná výhradně pro registrované uživatele. Po zaregistrování můžete využívat hromadného podání žádosti o vyjádření k existenci sítí na celém území ČR. Informace k registraci naleznete registračním formuláři.


Služba UtilityReport usnadňuje agendu podání a příjmu žádostí o vyjádření k existenci sítí. Žádost je podána webovým formulářem, čímž je zajištěna úplnost žádosti a zrychlen proces vyjádření.
Subjekty zapojené do projektu hromadného podání žádosti službou UtilityReport (města, kraje) zřizují na svých oficiálních webových stránkách odkaz na hromadné podání žádosti. Žadatel pak pro příslušnou oblast získá vygenerovanou žádost pro všechny relevantní správce.

Jedná se o rychlý a bezplatný způsob, jak podat žádost o vyjádření správcům inženýrských sítí tak, aby nikdo nebyl opomenut nebo aby nebyly odesílány žádosti nadbytečně. Ovládání aplikace je jednoduché, intuitivní a doplněno kontextovou nápovědou pro jednotlivé kroky.
Službu UtilityReport již podporuje více než 300 měst různých velikostí napříč celou ČR a její využití širokou veřejností se průběžně zvyšuje (desítky tisíc žádostí za měsíc).

Upozornění: Celorepublikový přístup ke službě je od 1. 2. 2016 dostupný výhradně pro registrované uživatele.

Způsoby vstupu do služby UtilityReport

1) Veřejný přístup:

Bezplatné použití služby je možné v oblastech s podporou zapojených měst a krajů

2) Vstup pro registrované uživatele:

Zpoplatněná varianta využití služby bez územního omezení v celé ČR. Podmínky registrace jsou uvedeny v registračním formuláři.

Zde naleznete vybrané reference poskytování služby UtilityReport správcům.



 

banner OPPI

Podnikatelský projekt „Internetové služby MAWIS – vývoj nových a rozvoj stávajících řešení“ je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace. Je zaměřen na tvorbu nových aplikací a rozšíření palety funkcí existujících řešení, jakož i převod systému na vyšší systémovou platformu, která umožní zvýšení provozních parametrů, včetně související implementace.