English

Česká republika (změnit)

MAWIS
www.mawis.euSlužbyInvestReport

Zákaznické centrum…

Tel.: +420 251 618 458
E-mail: info@mawis.eu

další informace >

Reklama…

Hrdlička spol. s r. o. | Komplexní služby v geodéziiSlužby pro distribuční společnostiSlužby pro města a obce

InvestReport – evidence majetkoprávního projednávání při realizaci liniových staveb

Vstup pro registrované uživatele


banner_InvestReport

Energetické i stavební společnosti řeší rozsáhlé investiční akce, pro jejichž realizaci je nutné s vlastníky dotčených pozemků uzavřít nové, nebo upravit stávající smlouvy o věcných břemenech (VBř). Služba InvestReport je unikátní mapová aplikace, která umožňuje získat přehled nad stavem majetkoprávního projednání věcných břemen například při výstavbě technické infrastruktury.

Liniové stavby mohou mít délku i stovky km a jejich výstavbou je zasaženo velké množství pozemků (stovky až tisíce). S každým vlastníkem se zřízení věcného břemene musí projednat, vytvořit geometrický plán, a ten pak nechat zapsat do katastru nemovitostí.

Bez mapy to nejde

Služba InvestReport umožňuje přehledné zobrazení zákresu plánované stavby a geometrie věcných břemen nad standardními mapovými podklady (topografické a katastrální mapy, ortofoto). Změny stavu projednání konkrétních VBř lze zaznamenat a sledovat on-line. Pro editaci a náhled je možné využít řadu funkcí pro hromadné změny a vyhledávání (dle parcelního čísla, adresy, stavu nebo etapy).

Statistiky online

Stavebník může v InvestReport v reálném čase sledovat aktuální stav zpracování: počet vložených VBř do katastru, počet „problémových“ pozemků, kde je obtížné uzavřít smlouvu, jaký je stav podle jednotlivých etap a úseků. Samozřejmostí je vytváření přehledů a statistik např. podle katastrálních území, firem nebo etap.

Smlouva na pár kliknutí

Služba InvestReport také umožňuje generovat smlouvy o zřízení VBř s automatickým doplněním údajů vedených v katastru nemovitostí (vlastníci a jejich adresa bydliště, vlastnické podíly, parcely a jejich výměry). Po zadání jednotkové ceny za m2 je podle výměry a podílu vypočtena celková cena jednorázové náhrady.

Výhody služby InvestReport Vám rádi předvedeme osobně. Napište nám na obchod@hrdlicka.cz

 

banner OPPI


Podnikatelský projekt „Internetové služby MAWIS – vývoj nových a rozvoj stávajících řešení“ je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace. Je zaměřen na tvorbu nových aplikací a rozšíření palety funkcí existujících řešení, jakož i převod systému na vyšší systémovou platformu, která umožní zvýšení provozních parametrů, včetně související implementace.