English

Česká republika (změnit)

MAWIS
www.mawis.euSlužby

Zákaznické centrum…

Tel.: +420 251 618 458
E-mail: info@mawis.eu

další informace >

Reklama…

Hrdlička spol. s r. o. | Komplexní služby v geodéziiSlužby pro distribuční společnostiSlužby pro města a obce

Služby mapového serveru MAWIS

Pro města a obce

e-UtilityReport Služba UtilityReport umožňuje obcím nabídnout systém pro širokou veřejnost, který výrazně zjednodušuje proces vyjadřování k existenci technické infrastruktury a šetří finanční prostředky i čas občanů/stavebníků.

ProblemReport ProblemReport slouží k hlášení závad na území měst a obcí. Občanovi umožňuje nahlásit například nefunkční lampu, poškozenou lavičku nebo nepořádek kolem kontejnerů, a přispět tak ke zkvalitnění veřejného prostoru. Součástí služby je i mobilní aplikace pro Android/iOS.

 

Pro správce technické infrastruktury (TI)

Geodata DistributionGeodata Distribution umožňuje zpřístupnění nebo stažení dokumentace sítí nebo podkladových map pro zaměstnance a dodavatele správců TI. 


e-UtilityReport Subjektům TI služba UtilityReport umožňuje standardizaci příjmu elektronických žádostí o vyjádření k existenci TI a také přípravu vyjádření, případně rozhraní na jiné aplikace. Náročnějším zákazníkům nabízíme také automatizaci vyjádření.

ÚAP Služba ÚAP zajišťuje plnění zákonné povinnosti poskytování dat o technické infrastruktuře obcím s rozšířenou působností (ORP) a krajským úřadům. Samospráva tak má požadovaný přístup k informacím v předepsaném rozsahu a zákonných lhůtách.