E.ON-presmerovani
Tato stránka již není dostupná.
Za chvíli budete přesměrováni na vstupní stránku celorepublikového přístupu e-UtilityReport, kde můžete podat hromadnou žádost o vyjádření k existenci sítí.

Před použitím aplikace doporučujeme uživatelům přečíst si návod k použití: pořízení žádosti.

S dotazy, připomínkami ke službě a žádostmi o zřízení registrovaného přístupu ke službě UtilityReport se obracejte na zákaznické centrum provozovatele služby. 

 

www.mawis.eu  >>  Služby >>  UtilityReport © HRDLIČKA spol. s r.o.