Seznam katastrálních území v působnosti společnosti TEREA Cheb s.r.o.

   Číslo k. ú.       Název k. ú.       Název obce   
   600521       Aš       Aš   
   650919       Cheb       Cheb   
   721620       Plesná       Plesná   

Poslední aktualizace seznamu: 2.6.2014