English

Česká republika (změnit)

MAWIS
www.mawis.euSlužby

Zákaznické centrum…

Tel.: +420 251 618 458
E-mail: info@mawis.eu

další informace >

Reklama…

Hrdlička spol. s r. o. | Komplexní služby v geodéziiSlužby pro distribuční společnostiSlužby pro města a obce

Služby poskytované prostřednictvím technologie MAWIS

Služby pro veřejnost

Služba e-UtilityReport – umožňuje žadateli hromadné vytvoření žádosti o vyjádření k existenci sítí. Můžete tak oslovit více správců technické infrastruktury najednou a zdarma! Žádosti je možné podávat na území celé ČR.

Vyzkoušejte si demoverzi aplikace e-UtilityReport, která umožňuje plnohodnotné vystavení žádosti bez odeslání správcům.

 


Služby pro registrované uživatele

Technologie MAWIS nabízí několik druhů služeb v oblasti publikace mapových podkladů dle cílových zákazníků a účelu, pro který jsou tyto podklady používány.

Pro uživatele z řad zaměstnanců městských a obecních úřadů jsou určeny služby GEODATA on-line a ÚAP.

GEODATA on-line – je služba umožňující v první řadě zpřístupnění map pro pověřené zaměstnance a dodavatele úřadu. Tato služba má širší charakter a kromě publikace mapových podkladů zahrnuje i jejich nákup a pravidelnou aktualizaci. Mapové podklady, které je možné zpřístupnit v rámci této služby, jsou katastrální mapy, ortofotomapy, státní mapová díla, digitální technické mapy, případně jiné účelové mapy.

Služba ÚAP – má za úkol zpřístupnit jevy technické infrastruktury obcím s rozšířenou působností a krajským úřadům. V současnosti jsou na mapovém serveru k dispozici jevy ÚAP od energetických, plynařských, vodárenských, teplárenských a dalších organizací.

Pro zaměstnance, dodavatele a partnery distribučních společností je určena služba EMS – Externí mapová služba, v rámci níž jsou kromě jiných služeb zpřístupněna a poskytována data prostřednictvím aplikací Geodata Distribution a ÚAP. Jedná se nejen o mapové podklady, ale i o informace o poloze inženýrských sítí.