English

Česká republika (změnit)

MAWIS
www.mawis.euSlužby

Zákaznické centrum…

Tel.: +420 251 618 458
E-mail: info@mawis.eu

další informace >

Reklama…

Hrdlička spol. s r. o. | Komplexní služby v geodéziiSlužby pro distribuční společnostiSlužby pro města a obce

Služby mapového serveru MAWIS

Pro města a obce

e-UtilityReport Služba e-UtilityReport umožňuje obcím nabídnout občanům systém, který výrazně zjednodušuje proces vyjadřování k existenci technické infrastruktury a šetří finanční prostředky i čas občanů/stavebníků.

ProblemReport ProblemReport slouží k hlášení závad na území měst a obcí. Občanovi umožňuje nahlásit například nefunkční lampu, poškozenou lavičku nebo nepořádek kolem kontejnerů, a přispět tak ke zkvalitnění veřejného prostoru. Součástí služby je i mobilní aplikace pro Android.

GeoportalGeoPortal slouží k přehledné publikaci geodat občanům. Na podkladu státních map (katastrální mapa, ortofoto, základní mapy, atp.) jsou zobrazovány tématické vrstvy (územní plán, ochrana obyvatel, zátopové oblasti, turismus, inženýrské sítě, pasporty, atd.).

 

Pro správce technické infrastruktury (TI)

Geodata DistributionGeodata Distribution umožňuje zpřístupnění a stažení aktuálních tras sítí pro zaměstnance a dodavatele správců TI. Zpřístupnit lze katastrální mapy, ortofotomapy, technické mapy, případně jiná geodata dle požadavků zákazníka.

e-UtilityReport Subjektům TI služba e-UtilityReport umožňuje standardizaci příjmu elektronických žádostí o vyjádření k existenci TI a také přípravu vyjádření, případně rozhraní na jiné aplikace. Náročnějším zákazníkům nabízíme také automatizaci vyjádření.

ÚAP Služba ÚAP zajišťuje plnění zákonné povinnosti poskytování dat o technické infrastruktuře obcím s rozšířenou působností (ORP) a krajským úřadům. Samospráva tak má požadovaný přístup k informacím v předepsaném rozsahu a zákonných lhůtách.