English

Česká republika (změnit)

MAWIS
www.mawis.euOblasti nasazeníDistribuční společnosti

Zákaznické centrum…

Tel.: +420 251 618 458
E-mail: info@mawis.eu

další informace >

Reklama…

Hrdlička spol. s r. o. | Komplexní služby v geodéziiSlužby pro distribuční společnostiSlužby pro města a obce

Služby pro distribuční společnosti (EMS)

Pro distribuční společnosti nabízí HRDLIČKA spol. s r.o. v rámci externí mapové služby komplexní zajištění vstupů geodat do a ze systémů TIS/GIS zákazníka.

Mezi hlavní důvody pro využívání EMS patří především řešení roztříštěnosti a neaktuálnosti mapových podkladů správců technické infrastruktury (distribučních společností). Výsledkem zavedení EMS je také zlevnění vstupních podkladových map a dalších geodat pro zákazníky pro jejich interní potřeby. Zákazníci mají tedy kdykoliv aktuální mapové podklady v digitální podobě k dispozici on-line. Všechny uvedené skutečnosti vedou k zefektivnění procesů organizace a ve svém konečném důsledku samozřejmě i k úspoře finančních prostředků.

EMS je díky využití technologie MAWIS silným nástrojem pro distribuci přesných geodat pro partnerské organizace distribučních společností jako jsou obce, kraje, projekční, stavební a geodetické firmy.

 Výběr typů geodat publikovatelných přes webovou aplikaci MAWIS pro distribuční společnosti:

  • účelová mapa
  • digitální technické mapy měst (DTMM)
  • katastrální mapy (digitální katastrální mapy, katastrální mapy – digitalizované, rastrové katastrální mapy, pozemkový katastr)
  • přehledné mapy (např. přehledky katastrálních území)
  • státní mapová díla
  • letecké snímky
  • trasy inženýrských sítí
  • ...

Pro další informace o službě EMS kontaktujte, prosím, Zákaznické centrum.