Geodata Distribution – zpřístupnění mapových podkladů města Berouna


Beroun znak_new

Město Beroun
Husovo náměstí 68
Beroun
266 01

Geodata Distribution je služba pro všechny města a obce, které se rozhodly zpřístupnit svoje mapové podklady přes internet.

Část mapových podkladů je zveřejněna k prohlížení pro nejširší veřejnost. Jedná se nejčastěji o územní plány, mapy čísel popisných, katastrální mapy, ortofota a mapy podrobného polohopisu na území města. Tyto mapové podklady mohou  být doplněny o další tématické mapy, které má město zpracované. Pověření pracovníci městského úřadu mají diferencovaně, dle rozsahu  práv daných uživatelskými účty, k dispozici další mapové podklady. Tyto mapové podklady je možno stahovat a následně ihned využít jako podklad pro projekční a další práce související s investiční činností města. Díky tomu, se výrazně zkracuje doba získání potřebných mapových podkladů, a tím se také výrazně urychluje zpracování předprojektové a projektové přípravy.

Do budoucna se připravuje zpřístupnění těchto zmíněných mapových podkladů pro registrované uživatele, kteří budou moci, stejně jako zástupci města využívat mapové podklady jako podklad pro projekční práce investic probíhajících v lokalitách spadající pod správu města. Zatím je možno se předběžně registrovat v našem zákaznickém centru.

Veřejný přístup

 

 

Vstup pro registrovné uživatele

Služba je provozována pomocí technologie MAWIS, která byla vyvinuta a je provozována společností HRDLIČKA spol. s r.o., jednou z největších společností se zaměřením na komplexní geodetickou činnost ve střední Evropě.

Veřejně přístupné vrstvy města Beroun
  • Územní rozdělení
  • Katastrální mapa
  • Územní plán města Beroun  (Hlavní výkres – návrh využití území včetně změn 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10)
  • Podrobný polohopis (Technická mapa města Beroun)

Poskytování mapových podkladů pro investice města zajišťuje:
Tomáš Kolowrat, správce GIS
tel.: 311 654 182
e-mail: gis@muberoun.cz


Pro další informace o službě Geodata on-line kontaktujte, prosím, Zákaznické centrum

V případě problémů se zobrazením aplikace v Internet Explorer 10 a 11 využijte tohoto návodu: Nastavení kompatibilního zobrazení pro IE.

www.mawis.eu
© HRDLIČKA spol. s r.o.