e-UtilityReport – žádost o vyjádření k existenci sítí


Vstup pro registrované uživateleEON_Logo_R_96

E.ON Distribuce, a.s.
, v zastoupení  E.ON Česká republika, s.r.o., poskytuje přístup ke službě Vyjádření k existenci sítí pomocí internetové aplikace e-UtilityReport společnosti HRDLIČKA spol. s r.o. Služba na základě územního určení stavby automaticky vygeneruje a odešle žádost správci technické infrastruktury.
Žádost je v souladu s platnou legislativou a obsahuje veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření. Služba je poskytována na území působnosti E.ON Distribuce, a.s.

V rámci podané žádosti je možné zažádat současně i o poskytnutí digitální dokumentace sítě ze zájmového území. Služba poskytování digitální dokumentace běží ve zkušebním režimu.Ke službě lze přistoupit jako neregistrovaný uživatel ze sekce Veřejný přístup nebo přistoupit jako registrovaný uživatel ze sekce Vstup pro registrované uživatele a získat rozšířenou funkcionalitu.

Veřejný přístupOrientační poloha sítí umožňuje získání nezávázné informace o poloze sítí, kterou poskytují někteří správci. Tuto informaci nelze použít pro jakýkoliv stupeň schvalování dokumentace dle stavebního a energetického zákona.

Veřejný přístup 

TIP: Hromadné vytvoření žádosti více správcům je možné v rámci zapojených stavebních úřadů

Před použitím aplikace doporučujeme uživatelům přečíst si návody k použití: Konfigurace webového prohlížeče, Pořízení žádosti

S dotazy, připomínkami ke službě a žádostmi o zřízení registrovaného přístupu ke službě e-UtilityReport se obracejte na zákaznické centrum provozovatele služby. 

 

www.mawis.eu  >>  Služby >>  e-UtilityReport © HRDLIČKA spol. s r.o.